(Ευρωπολίτης, Σεπτέμβριος 2016) Διαθέτει το χάρισμα του καθαρού και δυνατού λόγου και συνάμα η παρουσία του συνδυάζεται με την...

mehr lesen