Πρόγραμμα του Ιουνίου 2021

Το Πρόγραμμα για τον Ιούνιο 2021

Σημείωση: Για τη συμμετοχή σας στις Ακολουθίες είναι απαραίτητη η ΔΗΛΩΣΗ,
στο τηλέφωνο 0162-7065258 Δευτέρα ως Παρασκευή από ώρα 16.00 ως 18.00.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ελπίζουμε στην υπομονή και την κατανόησή σας
για την ομαλή λειτουργία του Ναού, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα.

Ιούνιος

Κάθε Σάββατο βράδυ Εσπερινός ώρα 18.00 (χωρίς δήλωση)
ΑκολουθίαΗμερομηνίαΏρα
Θ. Λειτουργία06.06.2109:00 - 10:00, 11:00 - 12:00
Θ. Λειτουργία (χωρίς δήλωση)08.06.2118:00 - 20:00
Θ. Λειτουργία (χωρίς δήλωση)10.06.2109:30 - 11:00
Θ. Λειτουργία13.06.2109:00 - 10:00, 11:00 - 12:00
Ψυχοσάββατο, στο ορθόδοξο Κοιμητήριο (χωρίς δήλωση)19.06.2111:00
Θ. Λειτουργία20.06.2109:00 - 10:00, 11:00 - 12:00
Εσπερινός Γονυκλισίας20.06.2118:00 - 19:00
Θ. Λειτουργία (χωρίς δήλωση)24.06.2118:00 - 19:00
Θ. Λειτουργία27.06.2109:00 - 10:00, 11:00 - 12:00
Θ. Λειτουργία (χωρίς δήλωση)29.06.2110:00 - 11:00