Κοινὴ Ἔκκληση γιὰ Ἐμβολιασμό

16. November 2021

Κοινὴ Ἔκκληση γιὰ Ἐμβολιασμό

Gemeinsamer Appel zur Impfung.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές,

ἡ Χριστιανοσύνη ἑτοιμάζεται νὰ γιορτάσει τὴ γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ Σαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων, ποὺ σύντομα ξεκινᾶ, καὶ γι’ αὐτὸ μᾶς προετοιμάζει πνευματικά. Εἶναι μιὰ περίοδος χαρούμενης προσμονῆς ποὺ βιώνεται πολὺ ἔντονα στὴν Ἐκκλησία τόσο στὴ λατρευτικὴ ὅσο καὶ στὴν ἐν γένει ἐνοριακὴ ζωή της μέσα ἀπὸ τὶς ἑορτὲς ἀρκετῶν ἁγίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὅπως τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, τῆς ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ ἁγίου Σάββα ἢ τοῦ ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Θυμόμαστε ἐκείνους τοὺς ἄνδρες καὶ ἐκεῖνες τὶς γυναῖκες ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπό τους δίνοντας ἔτσι μαρτυρία τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης τους.

Αὐτὲς τὶς μέρες, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι δὲν συγκεντρώνονται μόνο στὴν Ἐκκλησία. Ἡ κοινωνικὴ ζωὴ στὸ σύνολό της, εἰδικὰ ἐδῶ στὴ Γερμανία, ἐπίσης παροτρύνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ συγχρωτίζονται αὐτὴ τὴν ἐποχὴ μὲ τὶς μακρὲς νύχτες.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ καθημερινὴ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀνθρώπων ποὺ μολύνονται ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ μᾶς ἐμποδίζει αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ἐλευθερία γιὰ τὴν ὁποία δημιουργηθήκαμε: νὰ γίνουμε πράγματι μιὰ κοινωνία.

Δὲν θέλουμε νὰ ξαναζήσουμε φέτος αὐτὸ ποὺ ζήσαμε τὸν προηγούμενο χειμώνα. Γιὰ νὰ γίνει, ὅμως, αὐτό, θὰ πρέπει νὰ λάβουμε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα κατὰ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ καὶ νὰ ἐμβολιαστοῦμε. Αὐτὸς ὁ ἰὸς δὲν θὰ ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ μόνος του. Πρέπει νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουμε ἐνεργὰ μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας – καὶ ὁ ἐμβολιασμὸς αὐτὴ τὴ στιγμὴ φαίνεται νὰ εἶναι τὸ καλύτερο ἀπὸ αὐτά.

Ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τῆς εὐθύνης μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς πιστοὺς ποὺ μᾶς ἐμπιστεύτηκε, σᾶς καλοῦμε καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ ἐμβολιαστεῖτε. Ἡ ἐπείγουσα ἔκκλησή μας σίγουρα δὲν ἀπευθύνεται μόνο στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀλλὰ σὲ ὅλους, καθὼς ὁ κορωνοϊὸς δὲν κάνει διάκριση μεταξὺ τῶν ἐθνικοτήτων ἢ τῶν θρησκειῶν. Ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν προστατεύει μόνο τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ εἶναι καὶ μιὰ πράξη φιλανθρωπίας πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας. Καὶ εἶναι καθῆκον μας νὰ δείξουμε ἐνεργὰ αὐτὴ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπο, πιστοὶ στὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας, ποὺ σύντομα θὰ γεννηθεῖ: «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Μκ 12:31).

Νυρεμβέργη, 11/11/2021

Ἑλληνορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, Ἐξαρχία Κεντρῴας Εὐρώπης
Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος, Ἔξαρχος Κεντρῴας Εὐρώπης
Ἐπίσκοπος Ἀρίστης Βασίλειος
Ἐπίσκοπος Λεύκης Εὐμένιος
Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ Βαρθολομαῖος
Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως Ἐμμανουήλ
Ἐπίσκοπος Ἀργυρουπόλεως Ἀμβρόσιος

Μητρόπολη Γερμανίας καὶ Μεσευρώπης τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας
Μητροπολίτης Γερμανίας καὶ Μεσευρώπης Ἰσαάκ

Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐπισκοπὴ Ντύσσελντορφ καὶ Γερμανίας
Ἐπίσκοπος Ντύσσελντορφ καὶ Γερμανίας Γρηγόριος
Ἐπίσκοπος Hum Ἰωάννης

Ρουμανικὴ Ὀρθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας, Κεντρικῆς καὶ Βορείου Εὐρώπης
Μητροπολίτης Γερμανίας, Κεντρικῆς καὶ Βορείου Εὐρώπης Σεραφείμ
Ἐπίσκοπος Μπρασόβου Σοφιανός


Auf Deutsch

Gemeinsamer Appell zur Impfung

Liebe Brüder und Schwestern in Christus,

die Christenheit befindet sich auf dem Weg zur Feier der Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Dies soll uns unsere vorweihnachtliche Fastenzeit, die bald anbricht, in Erinnerung rufen und uns geistlich darauf vorbereiten. Es ist eine Zeit des freudigen Erwartens, die kirchlich sehr intensiv durch das Gedächtnis mehrerer heiliger Männer und Frauen, etwa der heiligen Katharina, der heiligen Barbara, des heiligen Sabbas oder des heiligen Nikolaus von Myra, im Gottesdienst und in der Gemeinde erlebt wird. Wir gedenken jener Männer und Frauen, die ihr Leben für Gott und ihre Mitmenschen geopfert und damit Zeugnis von ihrer tätigen Liebe abgelegt haben.

Doch nicht nur im Gottesdienst kommen die Menschen in diesen Tagen zusammen; auch das gesamte gesellschaftliche Leben, besonders hier in Deutschland, fördert ein Miteinander der Menschen in dieser dunklen Jahreszeit.

Andererseits hindern uns die täglich steigenden Zahlen der durch das Corona-Virus infizierten Menschen derzeit daran, jene Freiheit zu genießen, zu der wir geschaffen sind: tatsächlich eine Koinonia, eine Gemeinschaft zu bilden.

Was wir im vorigen Winter erlebt haben, wollen wir dieses Jahr nicht noch einmal erfahren. Dafür sollen wir alle Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus einhalten und uns impfen lassen. Dieses Virus wird nicht von allein aus der Welt verschwinden; nein, wir müssen ihm aktiv mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, entgegenwirken – und aktuell scheint das Impfen das beste unter ihnen zu sein.

In vollem Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott für die Gläubigen, die er uns anvertraut hat, rufen wir Sie auf und bitten Sie inständig, sich impfen zu lassen. Unser dringlicher Appell gilt gewiss nicht nur den orthodoxen Christinnen und Christen, sondern jedem Menschen; denn das Corona-Virus unterscheidet nicht zwischen Volks- oder Religionszugehörigkeit. Die Impfung soll ja nicht nur uns selbst schützen, sondern ist auch ein Akt der Nächstenliebe gegenüber unseren Mitmenschen. Und es ist unsere Pflicht, diese Nächstenliebe tätig zu zeigen, treu dem Gebot unseres Herrn, der bald wieder geboren wird: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mk 12,31)

Nürnberg, den 11.11.2021

Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland, Exarchat von Zentraleuropa
Metropolit Dr. h.c. Augoustinos von Deutschland, Exarch von Zentraluropa
Bischof Vasilios von Aristi
Bischof Evmenios von Lefka
Bischof Bartholomaios von Arianz
Bischof Emmanuel von Christoupolis
Bischof Ambrosius von Argyroupolis

Antiochenisch-Orthodoxe Metropolie für Deutschland und Mitteleuropa
Metropolit Dr. Isaak von Deutschland und Mitteleuropa

Serbische Orthodoxe Diözese von Düsseldorf und Deutschland
Bischof Dr. Grigorije von Düsseldorf und Deutschland
Bischof Dr. Jovan von Hum

Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa
Metropolit Dr. Serafim von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa
Weihbischof Dr. Sofian von Kronstadt