Σύντονον

Το Σύντονον

Το Σύντονον είναι το μουσικό σύνολο της Ενορίας του Αγίου Ανδρέα στο Düsseldorf. Έχοντας στόχο την διαφύλαξη και την διάδοση της Ελληνικής μουσικής παράδοσης επιδιώκει να προσελκύσει ανθρώπους κάθε ηλικίας, ιδιαίτερα δε τη νέα γενιά. Η μουσική ομάδα γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2015 από δυο μέλη της ενορίας και εμφανίστηκε πρώτη φορά στην εορταστική εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς με τρεις μουσικούς. (Το όνομά του το πήρε από το εξάχορδο του Πυθαγόρα που είναι το αρχαίο σαντούρι. Αυτό αποτελείτο από ένα ξύλινο παραλληλεπίπεδο ηχείο με δυο κινητούς καβαλάρηδες και έξι ισομήκεις χορδές. Ο χορδισμός τους γινόταν με έξι συμπαγείς μεταλλικούς κυλίνδρους, καθένας εφαρμοσμένος στο ένα άκρο της κάθε χορδής. Ο κάθε κύλινδρος είχε διαφορετικό βάρος ώστε η κάθε χορδή να παράγει και με την μετακίνηση των καβαλάρηδων διαφορετική τονικότητα).
Το σχήμα ξεκίνησε σαν Εστουδιαντίνα. Η απήχηση και η αποδοχή ήταν τέτοιες ώστε να δημιουργηθούν νέες μουσικές ανάγκες και ανησυχίες. Μέσα σε λίγους μήνες διευρύνθηκε με νέες φωνές και όργανα τόσο, ώστε να αναζητηθούν πέρα από την αφομοίωση στοιχείων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της δημώδους παράδοσης κι άλλες μορφές σύγχρονης, λαϊκής και έντεχνης Ελληνικής μουσικής. Έκτοτε το Σύντονον έχει δώσει αρκετές παραστάσεις στο Düsseldorf και άλλες πόλεις της Γερμανίας. Στις κορυφαίες στιγμές συγκαταλέγονται η συμμετοχή στο πρώτο Ελληνικό Φεστιβάλ του Düsseldorf (2017), η συνεύρεση επί σκηνής με το ισπανικό λαϊκό συγκρότημα Alma con Alma (2018) και δύο μουσικοθεατρικές παραστάσεις (2019) αφιερωμένες στο ρεμπέτικο τραγούδι.
Το Σύντονον αναζητώντας διαρκώς καινούργια μουσικά μονοπάτια αποτελεί ζωντανό στοιχείο της ελληνικής παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού. Μετατρέποντας τον λόγο σε ήχο και εικόνα αποτυπώνει στις μουσικές του τον πόθο για την ζωή και την αίσθηση του ωραίου. Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Παρασκευή 19 ως 22.00 και υπεύθυνος του Συνόλου είναι ο κ. Παναγιώτης Βύζας.

Υπέυθυνος επικοινωνίας, Μηνάς Καλαιτζάκης 01718776336

Auf Deutsch
Auf Deutsch

Syntonon

Syntonon ist das Musikensemble der griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde Hl. ApostelAndreas Düsseldorf. Mit dem Ziel, die griechische Musiktradition zu bewahren und zuverbreiten, sollen Menschen jeden Alters, insbesondere die jüngere Generation, angezogenwerden. Syntonon wurde im August 2015 von Mitgliedern der Kirchengemeinde gegründet und tratzum ersten Mal bei der festlichen Veranstaltung am 28. Oktober desselben Jahres mit drei Musikern auf. (Der Name der Band geht das von Pythagoras in der Antike entwickelte „Hexachordon“ zurück, dem heute als Santour bekannten Saiteninstrument. Dieses bestand aus einemhölzernen Parallelepiped-Lautsprecher mit zwei beweglichen Reitern und sechsgleichschenkligen Saiten. Sie wurden mit sechs massiven Metallzylindern bespannt, diejeweils an einem Ende jeder Schnur angebracht waren. Jeder Zylinder hatte ein anderesGewicht, so dass jede Saite mit der Bewegung der Stege eine andere Tonalität erzeugt). Die Band begann zunächst als Estudiantina. Ihre Resonanz und Akzeptanzhaben zur raschen Erweiterung der Gruppe mit Sänger:innen und vielen Instrumenten sowieEntwicklung des musikalischen Horizonts geführt, der nunmehr auf der griechischenVolkstradition des Festlandes, der Inseln, von Kleinasien, Pontus sowie zeitgenössischer, kunstvoller griechischer Musik aufbaut. Seitdem hat Syntonon mehrere Auftritte in Düsseldorf und anderen Städten in Deutschlandgegeben. Zu den Höhepunkten zählen die Teilnahme am ersten deutsch-griechischen Festivalin Düsseldorf (2017), das Konzert mit der spanischen Folk-Band Alma con Alma (2018) und zwei Musiktheateraufführungen (2019), die dem Rembetiko-Lied gewidmet sind. Syntonon, das ständig nach neuen musikalischen Wegen sucht ist ein lebendiges Element dergriechischen Musiktradition und der griechischen Kultur. Es verwandelt Sprache in Ton undBild und fängt in seiner Musik das Verlangen nach Leben und Schönheit ein.

Εικόνες και Video από το Σύντονον

Τα νέα του μουσικού μας συνόλου Σύντονον

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.