Μουσική

Μουσική

Το «Άγιος ο Θεός» σε βυζαντινές νότες

Το «Άγιος ο Θεός» σε βυζαντινές νότες

Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τη δική της Μουσική, τη Βυζαντινή Μουσική, όπως λέγεται, με δικές της νότες και χαρακτηριστικούς τόνους. Δεν είναι πολυφωνική και δε συνοδεύεται από όργανα. Είναι κατανυκτική και πνευματική δημιουργία και υπηρετεί τον πιστό στην μυστική αλλά ηρωική προσπάθεια που κάνει μέσα στη Θεία Λειτουργία να υπερβεί τον εαυτό του και τα εγκόσμια και να φθάσει γαλήνιος και έκπληκτος στο θρόνο του Θεού.

Όπως και οι άλλες τέχνες, η αρχιτεκτονική, η ξυλογλυπτική, η ζωγραφική κλπ., υπηρετεί ταπεινά το «Μέγα της Οικονομίας Μυστήριον», τη Θεία Λειτουργία. Είναι χαρακτηριστικές οι υποδείξεις Συνόδων και Πατέρων της Εκκλησίας πρός τους Ιερείς και τους ψάλτες για το πως πρέπει να ψάλλουν την ώρα της Θείας Λατρείας.

Το τροπάριο του Αγίου ανδρέα σε βυζαντινές νότες

Το τροπάριο του Αγίου ανδρέα σε βυζαντινές νότες

Γ ια μια πρώτη γνωριμία των πιστών με τη Μουσική της Εκκλησίας μας, που δυστυχώς παραμένει άγνωστη στο μεγαλύτερο μέρος του λαού μας, γράψαμε στον Ναό μας στον τοίχο της νότιας και της βόρειας κόγχης, εκεί που στέκονται οι ψάλτες, τό «Άγιος ο Θεός» και το τροπάριο του Αγίου Ανδρέου αντίστοιχα με νότες και μας ρωτούν Έλληνες και Γερμανοί, γιατί γράψαμε τα…αραβικά!

Το σύνολο των ψαλλομένων τροπαρίων είναι μελοποιημένα στους οκτώ διαφορετικούς ήχους της Μουσικής μας. Κάθε εβδομάδα έχουμε και άλλον ήχο στα τροπάρια που ανήκουν στον κύκλο των Κυριακών αλλά έχουμε επίσης ποικιλία ήχων μέσα και στην κάθε Λειτουργία ανάλογα με τις απαιτήσεις του Τυπικού, του κανονισμού δηλαδή που ορίζει τί θα ψάλουμε κάθε φορά.

Στη Λατρεία ανήκουν: