Αναγνώσματα 2021

Τα Αναγνώσματα για το 2021

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ιανουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1Κολ 2,8-12Λκ 2,20-21 καὶ 40-52ἑορτῆς-
3Β΄Τιμ 4,5-8Μκ 1,1-8Η΄πλ. α΄
6Τίτ 2,11-14 καὶ 3,4-7Μτθ 3,13-17ἑορτῆς-
7Πρξ 19,1-8Ἰωάν 1,29-34ἑορτῆς-
10Ἐφ 4,7-13Μτθ 4,12-17Θ΄πλ. β΄
17Ἑβρ 13,17-21Λκ 17,12-19Ι΄βαρὺς
24Α΄Τιμ 1,15-17Λκ 18,35-43ΙΑ΄πλ. δ΄
31Α΄Τιμ 4,9-15Λκ 19,1-10Α΄α΄
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Φεβρουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2Ἑβρ 7,7-17Λκ 2,22-40ἑορτῆς-
7Β΄Κορ 6,1-10Μτθ 25,14-30Β'β΄
14Β΄Κορ 6,16-7,1Μτθ 15,21-28Γ'γ΄
21Β΄Τιμ 3,10-15Λκ 18,10-14Δ΄δ΄
28Α΄Κορ 6,12-20Λκ 15,11-32Ε΄πλ. α΄
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαρτίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
7Α΄Κορ 8,8-9,2Μτθ 25,31-46ΣΤ΄πλ. β΄
14Ρωμ 13,11-14,4Μτθ 6,14-21Ζ΄βαρὺς
21Ἑβρ 11,24-26 καὶ 32-40Ἰωάν 1,44-52Η΄πλ. δ΄
25Ἑβρ 2,11-18Λκ 1,24-38ἑορτῆς-
27Ἑβρ 1,10-2,3Μκ 2,1-12Θ΄α΄
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἀπριλίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4Ἑβρ 4,14-5,6Μκ 8,34-9,1Ι΄β΄
11Ἑβρ 6,13-20Μκ 9,17-31ΙΑ΄γ΄
18Ἑβρ 9,11-14Μκ 10,32-45Α΄δ΄
24Ἑβρ 12,28-13,8Ἰωάν 11,1-45ἑορτῆς-
25Φλπ 4,4-9Ἰωάν 12,1-18ἑορτῆς-
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαΐου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2Πρξ 1,1-8Ἰωάν 1,1-17ἑορτῆς-
7Πρξ 3,1-8Ἰωάν 2,12-22ἑορτῆς-
9Πρξ 5,12-20Ἰωάν 20,19-31Α΄-
16Πρξ 6,1-7Μκ 15,43-16,8Δ΄β΄
23Πρξ 9,32-42Ἰωάν 5,1-15Ε΄γ΄
30Πρξ 11,19-30Ἰωάν 4,5-42Ζ΄δ΄
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουνίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
6Πρξ 16,16-34Ἰωάν 9,1-38Η΄πλ. α΄
10Πρξ 1,1-12Λκ 24,36-53ἑορτῆς-
13Πρξ 20,16-18 καὶ 28-36Ἰωάν 17,1-13Ι΄πλ. β΄
20Πρξ 2,1-11Ἰωάν 7,37-52 καὶ 8,12ἑορτῆς-
21Ἐφ 5,8-19Μτθ 18,10-20ἑορτῆς-
27Ἑβρ 11,33-12,2Μτθ 10,32-33, 37-38 καὶ 19,27-30Α΄πλ. δ΄
29Β΄Κορ 11,21-12,9Μτθ 16,13-19ἑορτῆς-
30Α΄Κορ 4,9-16Μτθ 9,36-10,8ἑορτῆς-
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουλίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4Ρωμ 2,10-16Μτθ 4,18-23Β΄α΄
11Β΄Κορ 6,1-10Μτθ 6,22-33Γ΄β΄
18Τίτ 3,8-15Μτθ 5,14-19Δ΄γ΄
25Γαλ 4,22-27Μτθ 8,28-9,1Ε΄δ΄
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Αὐγούστου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1Ρωμ 12,6-14Μτθ 9,1-8ΣΤ΄πλ. α΄
6Β΄Πτρ 1,10-19Μτθ 17,1-9ἑορτῆς-
8Ρωμ 15,1-7Μτθ 9,27-35Ζ΄πλ. β΄
15Φλπ 2,5-11Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28ἑορτῆς-
22Α΄Κορ 3,9-17Μτθ 14,22-34Θ΄πλ. δ΄
29Πρξ 13,25-32Μκ 6,14-30Ι΄α΄
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Σεπτεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
5Α΄Κορ 9,2-12Μτθ 18,23-35ΙA΄β΄
8Φλπ 2,5-11Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28ἑορτῆς-
12Γαλ 6,11-18Ἰωάν 3,13-17Α΄γ΄
14Α΄Κορ 1,18-24Ἰωάν 19,6-11, 13-20, 25-28 καὶ 30ἑορτῆς-
19Γαλ 2,16-20Μκ 8,34-9,1Β΄δ΄
26Α΄Ἰωαν 4,12-19Ἰωάν 19,25-27 καὶ 21,24-25Γ΄πλ. α΄
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ὀκτωβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3Β΄Κορ 4,6-15Λκ 6,31-36Δ΄πλ. β΄
10Β΄Κορ 6,1-10Λκ 7,11-17Ε΄βαρὺς
17Τιτ 3,8-15Λκ 8,5-15ΣΤ΄πλ. δ΄
24Β΄Κορ 9,6-11Λκ 8,27-39Ζ΄α΄
31Β΄Κορ 11,31-12.9Λκ 16,19-31Η΄β΄
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Νοεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
7Γαλ 1,11-19Λκ 8,41-56Θ΄γ΄
14Α΄Κορ 4,9-16Λκ 10,25-37Ι΄δ΄
21Ἑβρ 9,1-7Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28ἑορτῆςπλ. α΄
28Ἐφ 2,4-10Λκ 18,18-27Α΄πλ. β΄
30Α΄Κορ 4,9-16Ἰω 1,35-51ἑορτῆς-
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Δεκεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
5Γαλ 5,22-6,2Λκ 13,10-17Β΄βαρὺς
9Γαλ 4,22-27Λκ 8,16-21ἑορτῆς-
12Ἐφ 5,8-19Λκ 14,16-24Γ΄πλ. δ΄
19Ἑβρ 11,9-10 καὶ 32-40Μτθ 1,1-25Δ΄α΄
25Γαλ 4,4-7Μτθ 2,1-20ἑορτῆς-
26Γαλ 1,11-19Μτθ 2,13-23Ε΄β΄