Αναγνώσματα 2023

Τα Αναγνώσματα για το 2023

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ιανουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1Κολ 2,8-12Λκ 2,20-21 καὶ 40-52Ζ’δ’
6Τίτ 2,11-14 καὶ 3,4-7Μτθ 3,13-17ἑορτῆς-
7Πρξ 19,1-8Ἰωάν 1,29-34ἑορτῆς-
8Ἐφ 4,7-13Μτθ 4,12-17Η’πλ. α’
15Κολ 3,4-11Λκ 17,12-19Θ’πλ. β’
22Α’Τιμ 4,9-15Λκ 19,1-10Ι’βαρὺς
29Β’Κορ 6,16-7,1Μτθ 15,21-28ΙΑ’πλ. δ’
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Φεβρουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2Ἑβρ 7,7-17Λκ 2,22-40ἑορτῆς-
5Β’Τιμ 3,10-15Λκ 18,10-14Α’α´
12Α’Κορ 6,12-20Λκ 15,11-32β´
19Α’Κορ 8,8-9,2Μτθ 25,31-46Γ´γ´
26Ρωμ 13,11-4,4Μτθ 6,14-21Δ´δ´
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαρτίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
5Ἑβρ 11,24-26 καὶ 32-40Ἰωάν 1,44-52Ε’πλ α’
12Ἑβρ 1-10-2,3Μκ 2,1-12ΣΤ’πλ. β’
19Ἑβρ 4,14-5,6Μκ 8,34-9,1Z’βαρὺς
25Ἑβρ 2,11-18Λκ 1,24-38ἑορτῆς-
26Ἑβρ 6,13-20Μκ 9,17-31H’πλ. δ’
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἀπριλίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2Ἑβρ 9,11-14Μκ 10,32-45Θ’α’
8Ἑβρ 12,28-13,8Ἰωάν 11,1-45ἑορτῆς-
9Φλπ 4,4-9Ἰωάν 12,1-18ἑορτῆς-
16Πρξ 1,1-8Ἰωάν 1,1-17ἑορτῆς-
21Πρξ 3,1-8Ἰωάν 2,12-22ἑορτῆς-
23Πρξ 12,1-11Ἰωάν 20,19-31Α’-
30Πρξ 6,1-7Μκ 15,43-16,8Δ’β’
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαΐου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
7Πρξ 9,32-42Ἰωάν 5,1-15Ε’γ’
10Πρξ 14,6-18Ἰωάν 7,14-30ἑορτῆς-
14Πρξ 11,19-30Ἰωάν 4,5-42Ζ’δ’
21Πρξ 26,1 καὶ 2-20Ἰωάν 9,1-38Η’πλ. α’
25Πρξ 1,1-12Λκ 24,36-53ἑορτῆς-
28Πρξ 20,16-18 καὶ 28-36Ἰωάν 17,1-13ἑορτῆςπλ. β’
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουνίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4Πρξ 2,1-11Ἰωάν 7,37-52 καὶ 8,12ἑορτῆς-
5Ἐφ 5,8-19Μτθ 18,10-20ἑορτῆς-
11Ἑβρ 11,33-12,2Μτθ 10,32-33, 37-38 καὶ 19,27-30Α’πλ. δ’
18Ρωμ 2,10-16Μτθ 4,18-23Β’α’
25Ρωμ 5,1-10Μτθ 6,22-33Γ’β’
29Β’Κορ 11,21-12,9Μτθ 16,13-19ἑορτῆς-
30Α’Κορ 4,9-16Μτθ 9,36-10,8ἑορτῆς-
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουλίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2Ἑβρ 9,1-7Μτθ 8,5-13Δ’γ’
9Ρωμ 10,1-10Μτθ 8,28-9,1Ε’δ’
16Τιτ 3,8-15Μτθ 5,14-19ΣΤ’πλ. α’
23Ρωμ 15,1-7Μτθ 9,27-35πλ. α’πλ. β’
30Α’Κορ 1,10-17Μτθ 14,14-22Η’βαρὺς
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Αὐγούστου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
6Β’Πτρ 1,10-19Μτθ 17,1-9ἑορτῆς-
13Α’Κορ 4,9-16Μτθ 17,14-23Ι’α’
15Φλπ 2,5-11Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28ἑορτῆς-
20Α’Κορ 9,2-12Μτθ 18,23-35ΙΑ’β’
27Α’Κορ 15,1-11Μτθ 19,16-26Α’γ’
29Πρξ 13,25-32Μκ 6,14-30ἑορτῆς-
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Σεπτεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1Α’Τιμ 2,1-7Λκ 4,16-22ἑορτῆς-
3Α’Κορ 16,13-24Μτθ 21,33-42Β’δ’
8Φλπ 2,5-11Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28ἑορτῆς-
10Γαλ 6,11-18Ἰωάν 3,13-17Γ’πλ. α’
14Α’Κορ 1,18-24Ἰωάν 19,6-11, 13-20, 25-28 καὶ 30-35ἑορτῆς-
17Γαλ 2,16-20Μκ 8,34-9,1Δ’πλ. β’
24Β’Τιμ 3,10-15Λκ 5,1-11Ε’βαρὺς
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ὀκτωβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1Β’Κορ 6,16-7,1Λκ 6,31-36ΣΤ’πλ. δ’
8Β’Κορ 9,6-11Λκ 7,11-16Ζ’α’
15Τίτ 3,8-15Λκ 8,5-15Η’β’
22Γαλ 1,11-19Λκ 8,27-39Θ’γ’
29Γαλ. 2,16-20Λκ 8,41-56Ι’δ’
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Νοεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
5Γαλ 6,11-18Λκ 16,19-31ΙΑ’πλ. α’
8Ἑβρ 2,2-10Λκ 10,16-21ἑορτῆς-
12Β’Κορ 9,6-11Λκ 10,25-37Α’πλ. β’
19Ἐφ 2,14-22Λκ 12,16-21Β’βαρὺς
21Ἑβρ 9,1-7Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28ἑορτῆς-
26Ἐφ 4,1-7Λκ 18,18-27Γ’πλ. δ’
30Α’Κορ 4,9-16Ἰωάν 1,35-52ἑορτῆς-
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Δεκεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3Ἐφ 5,8-19Λκ 18,35-43Δ’α’
10Ἐφ 6,10-17Λκ 13,10-17Ε’β’
17Κολ 3,4-11Λκ 14,16-24 καὶ Μτθ 22,14ΣΤ’γ’
24Ἑβρ 11,9-10 καὶ 32-40Μτθ 1,1-25Ζ’δ’
25Γαλ 4,4-7Μτθ 2,1-12ἑορτῆς-
26Ἑβρ 2,11-18Μτθ 2,13-23ἑορτῆς-
31Β’Τιμ 4,5-8Μκ 1,1-8Η’πλ. α’