Αναγνώσματα 2022

Τα Αναγνώσματα για το 2022

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ιανουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1Κολ 2,8-12Λκ 2,20-21 καὶ 40-52ἑορτῆς-
2Β'Τιμ 4,5-8Μκ 1,1-8Στ'γ'
6Τίτ 2,11-14 καὶ 3,4-7Μτθ 3,13-17ἑορτῆς-
7Πρξ 19,1-8Ἰωάν 1,29-34ἑορτῆς-
9Ἐφ 4,7-13Μτθ 4,12-17Ζ'δ'
16Κολ 3,4-11 Λκ 17,12-19Η'πλ. α'
23Α'Τιμ 1,15-17Λκ 18,35-43Θ'πλ. β'
30Ἑβρ 13,7-16Μτθ 5,14-19Ι'βαρύς
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Φεβρουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2Ἑβρ 7,7-17Λκ 2,22-40ἑορτῆς-
6Β'Κορ 6,16-7,1Μτθ 15,21-28ΙΑ'πλ. δ'
13Β'Τιμ 3,10-15Λκ 18,10-14 Α'α'
20Α'Κορ 6,12-20Λκ 15,11-32Β'β'
27Α'Κορ 8,8-9,2Μτθ. 25,31- 46Γ'γ'
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαρτίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
6Ρωμ 13,11-14,4Μτθ 6,14-21Δ'δ'
13Ἑβρ 11,24-26 καὶ 32-40Ἰωάν 1,44-52Ε'πλ. α'
20Ἑβρ 1,10-2,3ΜΚ 2,1-12ΣΤ'πλ. β'
25Ἑβρ 2,11-18Λκ 1,24-38ἑορτῆς-
27Ἑβρ 4,14-5,6Μκ 8,34-9,1Ζ'βαρύς
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἀπριλίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3Ἑβρ 6,13-20 Μκ 9,17-31H'πλ.δ'
10Ἑβρ 9,11-14Μκ 10,32-45Θ'α'
16Ἑβρ 12,28-13,8Ἰωάν 11,1-45ἑορτῆς-
17Φλπ 4,4-9 Ἰωάν 12,1-18ἑορτῆς-
24Πρξ 1,1-8Ἰωάν 1,1-17ἑορτῆς-
29Πρξ 3,1-8 Ἰωάν 2,12-22ἑορτῆς-
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαΐου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1Πρξ 5,12-20Ἰωάν 20,19-31Α'-
8Ἰωάν 1,1-7 Μκ 15,43-16,8Δ'β'
15Πρξ 9,32-42Ἰωάν 5,1-15Ε'γ'
18Πρξ 14,6-18Ἰωάν 7,14-30ἑορτῆς-
22Πρξ 11,19-30Ἰωάν 4,5-42Ζ'δ'
29Πρξ 16,16-34Ἰωάν 9,1-38Η'πλ. α'
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουνίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2Πρξ 1,1-12Λκ 24,36-53ἑορτῆς-
5Πρξ 20,16-18 καὶ 28-36Ἰωάν 17,1-13Ι'πλ. β'
12Πρξ 2,1-11Ἰωάν 7,37-52 καὶ 8,12ἑορτῆς-
13Ἐφ 5,8-19Μτθ 18,10-20ἑορτῆς-
19Ἑβρ 11,33-12,2Μτθ 10,32-33, 37-38 καὶ 19,27-30Α'πλ. δ'
26Ρωμ 2,10-16Μτθ 4,18-23Β'α'
29Β' Κορ 11,21-12,9Μτθ 16,13-19ἑορτῆς-
30Α'Κορ 4,9-16Μτθ 9,36-10,1-8ἑορτῆς-
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουλίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3Ρωμ 5,1-11Μτθ 6,22-23Γ'β'
10Ρωμ 6,18-23Μτθ 8,5-13Δ'γ'
17Τιτ 3,8-15 Μτθ 5,14-19Ε'δ'
24Ρωμ 12,6-14Μτθ 9,1-8Στ'πλ. α'
31Ρωμ 15,1-7Μτθ 9,27-35Ζ'πλ. β'
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Αὐγούστου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
6Β'Πτρ 1,10-19Μτθ 17,1-9ἑορτῆς-
7Α'Κορ 1,10-17Μτθ 14,14-22Η'βαρύς
14Α'Κορ 3,9-17Μτθ 14,22-34Θ'πλ. δ'
15Φλπ 2,5-11Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28ἑορτῆς-
21Α'Κορ 4,9-16Μτθ 17,14-23Ι'α'
28Α'Κορ 9,2-12Μτθ 18,23-35ΙΑ'β'
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Σεπτεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4Α'Κορ 15,1-11Μτθ 19,16-26Α'γ'
8Φλπ 2,5-11Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28ἑορτῆς-
11Γαλ 6,11-18Ἰωάν 3,13-17Β'δ'
14Α'Κορ 1,18-24Ἰωάν 19,6-11, 13-20, 25-28 καὶ 30ἑορτῆς-
18Γαλ 2,16-20Μκ 8,34-9,1Γ'πλ. α'
25Β ́Κορ 4,6-15Λκ 5,1-11Δ'πλ. β'
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ὀκτωβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2Β'Κορ 6,1-10Λκ 6,31-37Ε'βαρύς
9Β'Κορ 6,16-7,1Λκ 7,11-16Στ'πλ. δ'
16Τιτ 3,8-15Λκ 8,5-15Ζ'α'
23Γαλ 1,11-19Λκ 8,27-39Η'β'
30Β'Κορ 11,31-12.9Λκ 16,19-31Θ'γ'
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Νοεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
6Γαλ 2,16-20Λκ 8,41-56Ι'δ'
13Ἑβρ 7,26-8,2Λκ 10,25-37ΙΑ'πλ. α'
20Ἐφ 2,4-10Λκ 12,16-21Α'πλ. β'
21Ἑβρ 9,1-7 Λκ 10,38-42
καὶ 11,27-28
ἑορτῆς-
27Ἐφ 2,14-22Λκ 18,18-27 Β'βαρύς
30Α'Κορ 4,9-16Ἰω 1,35-51ἑορτῆς-
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Δεκεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4Γαλ 3,23-4,5Λκ 13,10-17Γ'πλ. δ'
9Γαλ 4,22-27Λκ 8,16-21ἑορτῆς-
11Κολ 3,4-11Λκ 14,16-24Δ'α'
18Ἑβρ 11,9-10 καὶ 32-40Μτθ 1,1-25Ε'β'
25Γαλ 4,4-7Μτθ 2,1-12ἑορτῆς-