Διακονία

Διακονία

Διακονία

Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες επί την γην
(Ησαΐου 26,9)

Από την ευλογία των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων μαθαίνουμε ότι, ο Θεός εδημιούργησε τα αγαθά σε άπειρη ποικιλία και ανεξάντλητη αφθονία και τα ευλόγησε και τα ευλογεί πάντοτε ώστε να αρκούν για τη ζωή και να περισσεύουν. Πότε θα εφαρμόσουμε επί τέλους την παραπάνω Θεϊκή υπόδειξη, να μοιράσουμε τα αγαθά με αγάπη και με δικαιοσύνη σε όλους;

Κοινωνία λέμε συνήθως τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, τον κύκλο των γνωστών μας, τους συγκατοίκους μας σε μια πόλη, ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων, θεσμών, οργανώσεων κλπ. Αυτή η κοινωνία ονομάζεται στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία «Κόσμος». Και κόσμος πάλι σημαίνει: Δημιουργία του Θεού που όμως απομακρύνθηκε από το θέλημά Του και προτιμά να συντάσσεται με τον Διάβολο παρά με τον Θεό.
Αληθινή κοινωνία για τον πιστό χριστιανό είναι η Εκκλησία. Όταν, δηλαδή, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, καταλάβουμε ότι ο ατομοκεντρικός κόσμος δεν είναι του Θεού και αποφασίσουμε να τον αρνηθούμε, να μετανοήσουμε και να ζήσουμε όλοι μαζί, Θεός και άνθρωποι, με αγάπη, δικαιοσύνη και ειρήνη, τότε είμαστε Εκκλησία, είμαστε Κοινωνία γιατί κοινωνούμε το θέλημα του Θεού, δηλ. τον Χριστό και έχουμε τον νου του Χριστού, τον λόγο του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, τη χαρά του Χριστού.
Αυτό μας δείχνει και η εικόνα της Πεντηκοστής. Όλοι οι μαθητές δέχονται το Πνεύμα του Θεού το Άγιο και όλοι ξεκινούν αμέσως μετά για να το μεταφέρουν στον κόσμο, για να τον αφυπνίσουν, να τον μεταμορφώσουν και να τον κάμουν Εκκλησία, δηλ. Κοινωνία Θεού.

Οι Διάκονοι Φίλιππος, Πρόχορος και Φοίβη.

Οι Διάκονοι Φίλιππος, Πρόχορος και Φοίβη.

Ενοριακή Διακονία σημαίνει μεταφορά της αγάπης του Θεού με αγάπη και ταπείνωση στον άνθρωπο και στον κόσμο. Διακονία δηλαδή με άλλα λόγια είναι η μίμηση του Χριστού. Να κάνεις στούς ανθρώπους αυτό που σε εδίδαξε ο Χριστός με το λόγο και το παράδειγμά του σαν να ήταν και να το έκανε Εκείνος. Την εξαιρετική αυτή τιμή την έχει η Εκκλησία αλλά και κάθε μέλος της ξεχωριστά και στην Ενορία μας εκτυλίσσεται από ομάδες προθύμων ανδρών και γυναικών σε μόνιμη βάση αλλά και από το σύνολο των πιστών με αφορμή έκτακτες ανάγκες. 
Στη φωτογραφία βλέπετε τους Διακόνους: Φίλιππο και Πρόχορο και τη Διακόνισσα Φοίβη, από τους πρώτους που άσκησαν το ιερό αυτό έργο στην πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων. (Πράξ. 6,5 και Ρωμ. 16,1).

Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται
(Ματθ. 5, 6)