Εικονογραφία του ναού

Οι Απόστολοι δέχονται το Άγιο Πνεύμα σαν πύρινες γλώσσες και ο κόσμος κάτω στη μέση, ως Ισραήλ με τις δώδεκα φυλές, το περιμένει.

Η Πεντηκοστή

Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και δι΄ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας. Φιλάνθρωπε, δόξα σοι. (Απολυτίκιο της Πεντηκοστής)

Κοινωνία λέμε συνήθως τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, τον κύκλο των γνωστών μας, τους συγκατοίκους μας σε μια πόλη, ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων, θεσμών, οργανώσεων κλπ. Αυτή η κοινωνία ονομάζεται στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία «Κόσμος». Και κόσμος πάλι σημαίνει: Δημιουργία του Θεού που όμως απομακρύνθηκε από το θέλημά Του και προτιμά να συντάσσεται με τον Διάβολο παρά με τον Θεό.
Αληθινή κοινωνία για τον πιστό χριστιανό είναι μόνο η Εκκλησία. Όταν, δηλαδή, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, καταλάβουμε ότι ο ατομοκεντρικός κόσμος δεν είναι του Θεού και αποφασίσουμε να τον αρνηθούμε, να μετανοήσουμε και να ζήσουμε όλοι μαζί, Θεός και άνθρωποι, με αγάπη, δικαιοσύνη και ειρήνη, τότε είμαστε Εκκλησία, είμαστε Κοινωνία γιατί κοινωνούμε το θέλημα του Θεού, δηλ. τον Χριστό και έχουμε τον νου του Χριστού, τον λόγο του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, τη χαρά του Χριστού.
Αυτό μας δείχνει και η παραπάνω φωτογραφία της εικόνας της Πεντηκοστής του ναού μας. Όλοι οι μαθητές δέχονται το Πνεύμα του Θεού το Άγιο και όλοι ξεκινούν αμέσως μετά για να το μεταφέρουν στον κόσμο, για να τον αφυπνίσουν, να τον μεταμορφώσουν και να τον κάμουν Εκκλησία, δηλ. Κοινωνία Θεού.