09/10.10.11   Η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

 

Περιοδεύων μουσικοθεατρικός όμιλος από την Ελλάδα και με αφορμή τα εκατό χρόνια από το θάνατο Του Παπαδιαμάντη, παρουσίασε σε Ηχο-χορό-δραμα το γνωστό έργο του «Φόνισσα», που παρακολούθησαν πολλοί την Κυριακή (09) και μαθητές των σχολείων τη Δευτέρα 10.10.11.   

 

09/10.10.11   Η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

 

 

"