×

Σφάλμα

[sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων zzz_pan_enorias_mai09 υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

[sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων zzz_pan_enorias_mai09 υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

 

Το Πανηγύρι της Ενορίας μας

 

Παρά το κρύο της ημέρας προσήλθε πολύς κόσμος στο πανηγύρι μας και είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε όλοι μαζί μια θαυμάσια μέρα. Στην έναρξη των χορευτικών των Συλλόγων μας φόβισε πολύ ο καιρός αλλά τελικά παρέμεινε στεγνός μέχρι το βράδυ. Σε όλες τις Συλλογικές Ομογενειακές Οργανώσεις δόθηκαν από την Ενορία με απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου περγαμηνές με το όνομά τους και το ακόλουθο κείμενο, με αφορμή τα είκοσι χρόνια της Εκκλησίας μας.

..................................................................................................................

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ


Ἐπειδή, ἡ ὑπό ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης κινουμένη καί ὑπό τῆς πίστεως εἰς τήν Ἁγίαν ἡμῶν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν κοσμουμένη ἐθελοντική αὐτοπροσφορά καί θυσία, τήν πατρώαν ἑλληνορθόδοξον παράδοσινκαί τήν μεθ’ ἑτέρων λαῶν καί πολιτισμῶν ἐν φιλαδέλφῳ καί οἰκουμενικῷ πνεύματι συμπόρευσιν τοῦ γένους ἡμῶν διακονεῖ καί προάγει, τοῖς δέ ἐπιγενομένοις θεοφιλῆ ὑποδείγματα συνευθύνης, συναλληλίας καί εἰρήνης ἀφίησι,
ἔδοξε τῇ Ἐνορίᾳ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ντύσσελντορφ,ἐπί τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετίας
τοῦ ἐνοριακοῦ αὐτῆς ναοῦ (1989-2009), ἔπαινον καί εὐαρέσκειαν τῷ.Συλλόγῳ......ἀπονεῖμαι,
διά τήν μέχρι σήμερον εἰς τήν ἀειθαλῆ παρουσίαν καί πορείαν τῆς ἐνταῦθα ἑλληνικῆς ὀρθοδόξου παροικίας ἀνιδιοτελῆ συνέργειαν αὐτοῦ.
Ὅθεν εἰς ἔνδειξιν καί βεβαίωσιν δίδοται τό παρόν εὐχαριστήριον γράμμα, συνωδά τῇ ἀπό 08.02.2009 ἀποφάσει τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ὑπογεγραμμένον ὡς ἕπεται.
Ντύσσελντορφ, τῆ 03.05.2009
Ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος
Ἰωάννης Ψαράκης
Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

..................................................................................................................

Ευχαριστούμε τους πιστούς μας για τη συμμετοχή τους, καθώς και τους/τις διατελέσαντες Προέδρους για την καλή συνεργασία με την Εκκλησία, για τον εορτασμό της ανάμνησης των Εγκαινίων του ναού μας κάθε χρόνο στο Πανηγύρι μας,  για την πολύπλευρη συμβολή τους στη ζωή της Παροικίας μας και για το γενικότερο ελληνικό και ορθόδοξο χριστιανικό έργο που επιτελούν με ανιδιοτέλεια, αυτοθυσία και εθελοντισμό. 

{gallery}zzz_pan_enorias_mai09{/gallery}