12 και 13.02.09   Κλάδεμα των δέντρων μας

 

Οι μόλις διακρινόμενοι στη φωτογραφία: Τσικόπουλος Νικόλαος, Χατζητάσκος Βασίλειος, Καρίνος Λάμπρος, Καρμέντζος Ευάγγελος, Δεσλής Χρήστος καί Μπαξεβανίδης εκλάδεψαν τα πλατάνια της Εκκλησίας.

"