Συνεδρίασε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και πήρε αποφάσεις σε πνεύμα ευθύνης και αγάπης για διάφορα θέματα. Σημειώνουμε δύο απ’  αυτές που αφορούν την ανέγερση καμπαναριού στην Εκκλησία μας η μια και τη μελέτη του προβλήματος των ηλικιωμένων Ενοριτών η άλλη. Θα μελετηθούν και θα προγραμματισθούν στους επόμενους μήνες και μακάρι ο Θεός να ευλογήσει τους ιερούς αυτούς και φιλάνθρωπους στόχους μας.