Σε  μεγάλο  ακροατήριο  μίλησε  σήμερα  στο  Ενοριακό  μας  Κέντρο  η  κ.  Τένια  Μακρή  με θέμα  τις  σχέσεις  και  τα  προβλήματα  της  οικογένειας  με  κεντρικό  πρόσωπο  τη  μητέρα.