17.03.18 Καθαριότητα στον Ναό 17.03.18 Καθαριότητα στον Ναό 17.03.18 Καθαριότητα στον Ναό

Όπως  κάθε  χρόνο  και  εν  όψει  του  Πάσχα,  προσήλθαν  και  φέτος  άνδρες  και  γυναίκες  της  Ενορίας  και  επιμελήθηκαν  τον  ιδιαίτερο  καθαρισμό  του  νού  μας.

17.03.18 Καθαριότητα στον Ναό 17.03.18 Καθαριότητα στον Ναό 17.03.18 Καθαριότητα στον Ναό