11.03.18  Ξενάγηση  ομάδας  ηλικιωμένων

Στα  πλαίσια  προγράμματος  αναψυχής  για  ηλικιωμένους  επισκέφθηκε  σήμερα  την  Εκκλησία  μας ομάδα  ηλικιωμένων  και  ξεναγήθηκε  στις  εικόνες  και  στην  ορθόδοξη  παράδοσή  μας.