Πενταμελής  ομάδα  Γερμανών  από  το  Βερολίνο,  που  βρέθηκε  τυχαία  στην  Εκκλησία  μας,  είχε  την  ευκαιρία  να  γνωρίσει  τις εικόνες  μας  και  στοιχεία  από  την  ορθόδοξη  παράδοσή  μας.