02.03.18   Β΄  Χαιρετισμοί  της  Θεοτόκου 02.03.18   Β΄  Χαιρετισμοί  της  Θεοτόκου 02.03.18   Β΄  Χαιρετισμοί  της  Θεοτόκου 02.03.18   Β΄  Χαιρετισμοί  της  Θεοτόκου

Ο  χειμώνας  φεύγει  σιγά  σιγά,  τα  μεγάλα  κρύα  των  προηγούμενων  ημερών  πέρασαν  και  οι  πιστοί  γέμισαν  και  πάλιν  τους  ναούς  των  ενοριών  μας  με  αφορμή  τους  Γ΄ Χαιρετισμούς  της  Θεοτόκου.