Κηδεύτηκε  σήμερα  στην  Εκκλησία  μας  και  ετάφη  στο  Ορθόδοξο  Νεκροταφείο  μας  δίπλα  στον  τάφο  της  συζύγου  του  Ευμορφίας  ο  Παναγιώτης  Μεταξούδης. 
Αιωνία  η  μνήμη  αυτού.