25. 02. 18 Κυριακή της Ορθοδοξίας 25. 02. 18 Κυριακή της Ορθοδοξίας 25. 02. 18 Κυριακή της Ορθοδοξίας 

Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα και σύμφωνα με το τυπικό της ημέρας έγινε μετά τη Θεία Λειτουργία η Λιτανεία των Ιερών Εικόνων γύρω από την Εκκλησία μας. Παιδιά και μεγάλοι με τους Ιερείς και τους ψάλτες μας κρατήσαμε τις εικόνες από τα εικονοστάσια των σπιτιών μας και διαδηλώσαμε την πίστη και την Ορθοδοξία μας.

25. 02. 18 Κυριακή της Ορθοδοξίας 25. 02. 18 Κυριακή της Ορθοδοξίας