23.02.18 Α΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας 23.02.18 Α΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας 23.02.18 Α΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας 23.02.18 Α΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας

Με τη συμμετοχή και πολλών πιστών χαρήκαμε σήμερα την Α΄ στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας για το τρέχον έτος. Ευχαριστούμε για την αγάπη όλων, που εκφράζεται και με την προσέλευση και με τα πολλά λουλούδια που στολίζουν και την εικόνα και την ιερή Ακολουθία.

23.02.18 Α΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας 23.02.18 Α΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας 23.02.18 Α΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας