16.12.17 Στο Χωριό των Ξωτικών 16.12.17 Στο Χωριό των Ξωτικών 16.12.17 Στο Χωριό των Ξωτικών 16.12.17 Στο Χωριό των Ξωτικών

Η ενοριακή ομάδα ΕνΔράση παρουσίασε και φέτος την εκδήλωση «Στό Χωριό των Ξωτικών» με μεγάλη επιτυχία.
Παιδιά και μεγάλοι γέμισαν ασφυκτικά την ενοριακή αίθουσα και χάρηκαν τα Ξωτικά, τα παιχνίδια, τη μουσική και τα εδέσματα που είχαν ετοιμαστεί με επιμέλεια ακαι μεράκι.