Ομάδα Γερμανών από την CARITAS της Καθολικής Εκκλησίας ξεναγήθηκε σήμερα στην Εκκλησία μας, προκειμένου να γνωρίσει τις εικόνες μας και στοιχεία από την Ορθόδοξη Παράδοσή μας.