Τελέστηκε σήμερα ο Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας Ράτιγκεν με τα παιδιά και τις εκπαιδευτικούς των απογευματινών ελληνικών τάξεων του Ratinge