Κηδεύτηκε σήμερα στο Παρεκκλήσιο του Νεκροταφείου STOFFELN και ετάφη στον ίδιο με την πρώην σύζυγό του τάφο στο Ορθόδοξο Νεκροταφείο μας, ο Πασχάλης Σιωπίδης, ετών 84, από τον Έβρο. Αιωνία η μνήμη αυτού!