Κηδεύτηκε  σήμερα  στο  Παρεκκλήσιο  του Heerdter  Friedhof  της  πόλης  μας  και  ετάφη  στο  εκεί  Νεκροταφείο,  όπου  είχε  ταφεί  προ  ολίγων  ετών  και  η  σύζυγός  του,  ο  Χριστόφορος  Κορδέλας.  Αιωνία  η  μνήμη  αυτού!