Με  πρωτοβουλία της δασκάλας  σε  ελληνικές  απογευματινές  τάξεις  κ.  Μίγγου, ξεναγήθηκε  σήμερα  ομάδα  Ελληνοπαίδων  μαθητών και μαθητριών  της,  για  να  γνωρίσουν  ιδιαίτερα  την  Εκκλησία  και  τις  εικόνες  μας.