14.03.17 Κλάδεμα δέντρων 14.03.17 Κλάδεμα δέντρων 14.03.17 Κλάδεμα δέντρων

Προσφέρθηκαν και πάλι εθελοντές για το κλάδεμα των δέντρων μας στην άκρη του χώρου στάθμευσης. Τους ευχαριστούμε και τους βλέπετε στις Φωτογραφίες.