Οι Ελληνικοί Σύλλογοι της πόλης μας καθιέρωσαν τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό κοινών δράσεων και εκδηλώσεων. Μια τέτοια συνάντηση, η δεύτερη, πραγματοποιήθηκε σήμερα με επιτυχία στο Ενοριακό μας Κέντρο.