Όπως κάθε χρόνο, γερμανική Οργάνωση πραγματοποίησε και φέτος στο Ενοριακό μας Κέντρο εντυπωσιακή εκδήλωση για πρώην ακοολικούς, που βρίσκοναι σε πρόγραμμα απεξἀρτησης, με ιδιαίτερη επιτυχία. Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε κι εμείς να συμβάλουμε στο φιλάνθρωπο αυτό πρόγραμμα.