Κηδεύτηκε σήμερα στο παρεκκλήσιο του κεντρικού νεκροταφείου της πόλεως Hilden ο Μαρίνος Τυμπανίδης, ετών 81, από Μικρόπολη Δράμας. Αιωνία η μνήμη αυτού!