Όπως κάθε χρόνο, άρχισε και φέτος το δίγλωσσο Leibnizgymnasium την νέα χρονιά με εκκλησιασμό των ελληνοπαίδων μαθητών και μαθητριών του και έκοψε στη συνέχεια την πίτα του στην αίθουσα του Ενοριακού μας Κέντρου.