Κηδεύτηκε σήμερα στο παρεκκλήσιο του γερμανικού Νεκροταφείου Stoffeln και ετάφη στο ορθόδοξο Νεκροταφείο μας ο Αθανάσιος Ξόνης, ετών 79, από Κίρκη Αλεξανδρουπόλεως. Αιωνία η μνήμη αυτού!