Κηδεύτηκε σήμεραστην Εκκλησίαμας και ετάφη στο Ορθόδοξο Νεκροταφείο μας ο γνωστός δάσκαλος και τακτικός στον εκκλησιασμό Κωνσταντίνος Νικλόπουλος. Αιωνία η μνήμη αυτού!