Κηδεύτηκε σήμερα στο Παρεκκλήσιο του Stoffeln – Friedhof και ετάφη στο Ορθόδοξο Νεκροταφείο μας η Βασιλική Σακαλάκη, ετών 78, από Σπήλαιον Έβρου. Αιωνία η μνήμη αυτής!