Με πρωτοβουλία των Ενοριών που θα αναλάβουν, γιόρτασαν σήμερα το γεγονός της χειροτονίας και της έναρξης της Διακονίας των δυο νεοχειροτονηθέντες Ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας, στην αίθουσα του Ενοριακού μας Κέντρου. Ευχόμαστε να είναι άξιοι!