30.04.16 Ο Εσπερινός της Αναστάσεως 30.04.16 Ο Εσπερινός της Αναστάσεως

Ο κόσμος του Θεού της αγάπης αναζητείται ή και βιάζεται. Ο Εσπέρινός του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί διώχνει την απόγνωση του θανάτου και φέρνει πιο κοντά την ώρα της Αναστάσεως. Σαν να αρπάζεται και να σύρεται για να έλθει νωρίτερα η ανάσταση, η σωτηρία. Τα πάντα ηχούν αναστάσιμα: Οι δάφνες, τα τροπάρια, τα άμφια των Ιερέων. Ο θάνατος δεν είναι θέλημα του Θεού. Η νίκη και η ελπίδα της αναστάσεως είναι η προσδοκία των πιστών, γιαυτό και μυρίζει ήδη το έλεος, η συγχώρηση, ο παράδεισος.