Συνεδρίασαν σήμερα στο Ενοριακό Κέντρο Ορθόδοξοι Ιερείς της πόλης μας (διαφόρων εθνικοτήτων), για να προετοιμάσουν το κοινό Άγιο Ευχέλαιο που θα γίνει στην Εκκλησία μας την Παρασκευή 22.04.16 ώρα 18.00.