01.04.16 Οι Γ΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας 01.04.16 Οι Γ΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας 01.04.16 Οι Γ΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας

 

Με πλήθος πιστών ακούσαμε και ψάλαμε σήμερα με κατάνυξη την Τρίτη Στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας. Η αγάπη των πιστών εκφράστηκε και πάλιν με πολλά λουλούδια στην εικόνα της ημέρας και βέβαια με Μετάνοιες και ασπασμούς.