25.03.16 Οι Β΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας 25.03.16 Οι Β΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας 25.03.16 Οι Β΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας

 

Πλήθος κόσμου και σήμερα για τη Χάρη της Παναγίας στη Β΄ Στάση των Χαιρετισμών αλλά και έκπληξη και ερωτήσεις για την αλλαγή των τροπαρίων κατά απαίτηση του τυπικού της Εκκλησίας, που προβλέπει Εσπερινό της γιορτής του Ευαγγελισμού και το μέρος των Ιερέων αλλά όχι τον συνήθη Κανόνα των Χαιρετισμών, όταν συμπέσουν Χαιρετισμοί σε Παρασκευή την 25η Μαρτίου. Αυτό είχε να συμβεί από το 1994.