18.03.16 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 18.03.16 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 18.03.16 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 18.03.16 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

 

Με τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου που ψάλαμε σήμερα πρώτη Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακαοστής φθάνουμε κιόλας στο τέλος της Α΄ Εβδομάδας των νηστειών. Ο αγώνας συνεχίζεται και όποιοι επιθυμούν να συναγωνιστούν, ας το αποφασίσουν.