Με νεκρώσιμη Ακολουθία στο Γραφείο Κηδειών FRANKENHEIM, που εψάλη από τον εκ των Ιερέων μας π. Θεοφάνη Λάππα, αποχαιρετήσαμε σήμερα τον Ανέστη Καραστογιάννη, ετών 78, από τα Χρυσοχώραφα Σερρών, που θα διακομιστεί γιά να ταφεί στην γενέτειρά του στην Ελλάδα. Αιωνία η μνήμη αυτού!