Οι Γείτονες Καθολικοί και Ευαγγελικοί Ιερείς συναντήθηκαν σήμερα σε κοινό Πρόγευμα με τον εκ των Ιερέων μας π. Ψαράκη στην Ενορία μας και πήραν αποφάσεις για τις δύο προσεχείς συμπροσευχές που θα γίνουν στις 11/3 και 16/5 αντίστοιχα.