07.01.16 Βασιλόπιτα του Leibniz Gymnasium 07.01.16 Βασιλόπιτα του Leibniz Gymnasium 07.01.16 Βασιλόπιτα του Leibniz Gymnasium 07.01.16 Βασιλόπιτα του Leibniz Gymnasium

 

Όπως κάθε χρόνο, άρχισαν και φέτος οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και τα Ελληνόπουλα του Leibniz Gymnasium τον καινούριο χρόνο με εκκλησιασμό και κοπή της Βασιλόπιτας.