Κηδεύτηκε σήμερα στο Παρεκκλήσιο του κεντρικού Νεκροταφείου του Ratingen και ετάφη στο εκεί Νεκροταφείο ο Γεώργιος Ζλατανίδης, ετών 86, από τον Σάκκο Έβρου. Αιωνία η μνήμη αυτού!