Κηδεύτηκε σήμερα στο Παρεκκλήσιο του Νεκροταφείου του Ratingen-Tiefenbroich και ετάφη στο εκεί Νεκροταφείο ο Γεώργιος Γεώργιος Δουλγερίδης, ετών 70, από Αρζό Έβρου. Αιωνία η μνήμη αυτού!