Μετά από απόφαση των Ορθοδόξων Ιερέων της πόλης μας πραγματοποιήθηκε σήμερα Χριστουγεννιάτικη γιορτή (Κοντσέρτο) με Χριστουγεννιάτικους ύμνους και τραγούδια και Κάλαντα από Χορωδίες της Ρουμανικής, της Γεωργιανής και της Ελληνικής Ορθόδοξης Ενορίας. Από την Ρουμανική Εκκλησία συμμετείχε και χορωδία από την Ρουμανία, που βρέθηκε συμπτωματικά στην πόλη μας, ενώ από την δική μας Ενορία συμμετείχαν η εκκλησιαστική χορωδία και η χορωδία ελληνικού τραγουδιού. Η συνεργασία πέτυχε και προβλέπεται να επαναληφθεί και στο μέλλον.