Φορτώθηκαν σήμερα για την Ελλάδα 400 πακέτα μεταχειρισμένων ενδυμάτων και τροφίμων και θα παραδοθούν στην Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων στην Αθήνα. Ευχαριστούμε και αυτούς που τα πρόσφεραν και αυτούς που τα φόρτωσαν.