Με τον παραπάνω τίτλο πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρίαση-συζήτηση γνωριμίας εκπροσώπων των διαφόρων θρησκειών που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας από τον γνωστό Σύλλογο JONGES Düsseldorf, στην οποία εκπροσώπησε την Ενορία μας ο κ. Βασίλειος Καραβεζύρης.