Γιόρτασε με επιτυχία τα δέκα χρόνια του ο Ελληνογερμανικός Σύλλογος PHILIA HILDEN. Αθρόα συμμετοχή Ελλήνων και Γερμανών, χαιρετισμοί, χοροί και συζητήσεις αποτέλεσαν καλό σημάδι για ενεργή συνέχεια.