Συνεχίζοντας τις μηνιαίες ομιλίες των οι Έλληνες γιατροί του Συλλόγου GENESIS παρουσίασαν σήμερα αιτίες, συνέπειες και θεραπείες των ψυχικών προβλημάτων και συνέλεξαν, όπως κάθε φορά, κάποια χρήματα για την Οργάνωση «Χαμόγελο του παιδιού» στην Αθήνα. Η συμμετοχή ήταν και πάλιν αρκετά ικανοποιητική.